Pridobite ponudbo za vaše potrebe

Pomoč na domu

Pomoč na domu je namenjena osebam, ki živijo na svojem domu ampak zaradi določenega stanja (bolezen, invalidnost..) oziroma drugih težav povezanih z boleznskim stanjem ali s starostjo ne morejo delno ali v celoti poskrbeti zase. Pomoč na domu omogoča posamezniku da živi v svojem okolju kolikor dolgo je mogoče. Pomoč na domu se prilagodi individualno glede na potrebe oskrbovanca.

Pridobite ponudbo za vaše potrebe
Pomoč na domu obsega:
  • pomoč pri običajnih opravilih kot so oblačenje, slačenje, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, hranjenje, pomoč pri opravljanju potrebe, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov
  • gospodinjsko pomoč kot npr prinašanje pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava obroka, vzdrževanje čistoče v kuhinjskih in jedilnih prostorih, odnašanje smeti, itd..,
  • ohranjanje socialnih stikov oziroma preprosto druženje z našim osebje, s sorodstvom, spremljanje osebe pri opravljanju nujnih obveznosti kot so informiranje ustanov o stanju in potrebah osebe.

Pomoč na domu omogoča posamezniku da živi v svojem okolju najdlje kar je možno.
Pomoč na domu

Pridobite ponudbo za vaše potrebe